Na świecie 19% energii elektrycznej
jest zużywane na oświetlenie
Emisja gazów cieplarnianych związana
z oświetleniem odpowiada 70%
emisji transportu pasażerskiego
na całym świecie
Gospodarki, które osiągną przewagę
w technologii LED w przyszłości
przejmą większość branży oświetleniowej

 

 

 

Technologia LED

Półprzewodnik LED stanowi tak wielki postęp w technologii oświetlenia, jak przejście od świeczki do żarówki elektrycznej w XIX wieku.
Japończycy Isamu Akasaki, Hiroshi Amano oraz Amerykanin japońskiego pochodzenia Shuji Nakamura otrzymali nagrodę Nobla z fizyki za wynalezienie wydajnych niebieskich diod elektroluminescencyjnych (LED), które umożliwiły konstrukcję jasnych i oszczędnych źródeł białego światła.

Oświetlenie zużywa 19% energii elektrycznej na świecie.
W Unii Europejskiej ten wskaźnik wynosi 14%. Wprowadzenie na szeroką skalę technologii LED do oświetlenia przyczyni się do znacznych oszczędności energii elektrycznej a co za tym idzie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Emisja gazów cieplarnianych związana z oświetleniem odpowiada 70% emisji transportu pasażerskiego na całym świecie.
Duże znaczenie proekologiczne technologii oświetlenia półprzewodnikowego zostało już zauważone na świecie przez rządy wielu krajów takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Korea Południowa, Japonia. Podjęto szereg działań, powstały specjalne programy rządowe lub zostały określone cele strategii narodowej, fundusze przeznaczone na finansowanie badań i rozwoju nowej technologii są liczone w setkach milionów dolarów.

Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu nowych źródeł światła LED tylko na terenie Unii Europejskiej można rocznie zaoszczędzić 266 TWh energii elektrycznej.

Powszechne wykorzystanie oświetlenia półprzewodnikowego może w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, a zwłaszcza jej celu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej.

Technologia LED nieuchronnie zdominuje rynek oświetleniowy a ten region, który najlepiej wdroży zmiany umożliwiające jej szybsze wprowadzenie stanie się jej liderem i odniesie cały szereg korzyści takich jak rozwój gospodarczy technologiczny, przychody z eksportu, nowe miejsca pracy.

Oświetlenie półprzewodnikowe zostało określone jako najbardziej innowacyjna technologia jaka pojawiła się na rynku a kwestia jego szybszego wprowadzenia stała się celem działań Komisji Europejskiej.

Inteligentne sterowanie zwiększa

oszczędność nawet do 80%

 

 

 

O Qualtronic
Światło przyszłości.

Idea firmy powstała już w 2011 roku, przez dwa lata były prowadzone wstępne analizy a następnie badania w obszarze technologii oświetlenia półprzewodnikowego. Wypracowana została koncepcja spółki oraz strategia obejmująca okres pierwszych 5 lat działalności. Prowadzone badania zaowocowały powstaniem pierwszych wstępnych prototypów, których sukces stał się dla założycieli ostatecznym argumentem przemawiającym za dokonaniem inwestycji.

Strategia rozwoju Qualtronic S.A. obejmuje specjalizację w projektowaniu i produkcji innowacyjnych podzespołów elektronicznych do produkcji oświetlenia w technologii LED. Oferta Qualtronic S.A. będzie skierowana głównie do producentów oświetlenia w dalszej kolejności odbiorcami będą firmy zajmujące się instalacją oświetlenia, hurtownie i sklepy zajmujące się handlem artykułami oświetleniowymi, sieci z branży DIY (Do It Yourself). Produkowane komponenty będą oferowane również na rynku polskim jednak prognozy pokazują, że głównymi odbiorcami będą rynki zachodnie, gdzie innowacyjne rozwiązania w dziedzinie elektroniki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Jeszcze przed podpisaniem umowy spółki prowadzone były udane rozmowy, mające na celu utworzenie konsorcjum z udziałem partnera naukowego mającego duże doświadczenie oraz sukcesy w badaniach związanych z technologią LED.

W wyniku prowadzonych rozmów z partnerami został określony ostateczny skład konsorcjum do którego oprócz Lidera Qualtronic S.A. weszły:

  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, partner posiadający ogromne doświadczenie i znaczące sukcesy w badaniach naukowych związanych z oświetleniem półprzewodnikowym jak również zaplecze i nowoczesny sprzęt do badań, instytut został zaliczony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do klasy A+ w której znalazło się 37 jednostek z 960 ocenianych.
  • The Insiders renomowana firma specjalizująca się w badaniach rynkowych z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań NPD (New Product Development).

 
Po okresie prowadzonych rozmów i negocjacji, 8 września 2014 doszło do podpisania umowy, na mocy której powołane zostało konsorcjum, którego celem jest realizacja wspólnego projektu badawczo rozwojowego w dziedzinie technologii oświetlenia LED.

Wniosek o dofinansowanie
Firma Qualtronic S.A. jako Lider konsorcjum, złożyła wniosek o dofinansowanie prac badawczo rozwojowych konsorcjum ze środków Unii Europejskiej w programie GEKON.

 

 

Biuro Ochota

Qualtronic S.A.

Adres:

ul. Bohdanowicza 13, 02-127 Warszawa

Telefon: +48 600 105 800

E-mail: office@qualtronic.eu